สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์การประเมินผลกระทบของโค้ชข้ามทวีปในปี 2015 จนถึงตอนนี้

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์การประเมินผลกระทบของโค้ชข้ามทวีปในปี 2015 จนถึงตอนนี้

การติดตามสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์และประเมินผล (M&E) มีบทบาทสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำที่ Coaches Across Continents: การสำรวจพื้นฐาน/สิ้นสุดเกี่ยวข้องกับโค้ชทุกคน และจะมีการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละโปรแกรม CAC ใช้ข้อมูลและสถิติเพื่อ

ประเมินแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันและเพื่อแจ้งการพัฒนาในอนาคต

การวิเคราะห์ความต้องการที่ครอบคลุมช่วยให้ CAC สามารถระบุความต้องการและลำดับความสำคัญของผลกระทบทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเพื่อออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นสำหรับคู่ค้า สถิติพื้นฐานแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ ทักษะ และความรู้เบื้องต้นของโค้ช รวมถึงสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ความเข้าใจฟุตบอลที่มีต่อผลกระทบทางสังคม และความชอบของพวกเขาที่มีต่อความเท่าเทียมทางเพศในกีฬาตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมเพียง 15% เท่านั้นที่เคยสอนเกมฟุตบอลเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมก่อนร่วมงานกับ CAC ในปี 2558 และมีเพียง 7% ของผู้ฝึกสอนเท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปกป้องเด็กในสนามกีฬา ในหลายชุมชน น้อยกว่าหนึ่งในสามของโค้ชในท้องถิ่นเป็นผู้ฝึกสอนหรือวางแผนการฝึกสอนเด็กผู้หญิงก่อนร่วมงานกับ CAC ในปี 2558 ในบางโปรแกรม ไม่มีผู้เข้าร่วมคนใดเป็นโค้ชหรือวางแผนการฝึกสอนเด็กผู้หญิง 

แบบจำลอง WISER M&E ของ CAC ทำให้สามารถติดตามการเติบโตขององค์กร ตลอดจนระบุความสำเร็จและผลกระทบที่โปรแกรมมีตลอดทั้งปีในชุมชนตั้งแต่ต้นปี 2015 ชั่วโมงการศึกษาการฝึกสอนภาคสนาม 19,376 ชั่วโมงได้อุทิศให้กับชุมชนท้องถิ่น CAC ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ดำเนินการ 51 ราย พันธมิตรชุมชน 823 ราย และโค้ชในพื้นที่ 2,225 ราย จนถึงปัจจุบัน CAC มีเยาวชนถึง 180,879 คนในปี 2015 ในช่วงเวลานี้ของปี 2014 CAC ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ดำเนินการ 42 คน สมาชิกในชุมชน 685 คน โค้ชในท้องถิ่น 1,859 คน และเยาวชนถึง 132,375 คน นอกเหนือจากการฝึกสอนภาคสนามแล้ว CAC ยังให้การสนับสนุนตลอดทั้งปีแก่โปรแกรมพันธมิตร ซึ่งรวมถึงการศึกษาการฝึกสอนออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา M&E การสนับสนุนทางโซเชียลมีเดีย และการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด สิ่งนี้จะเพิ่มผลกระทบทางสังคมสูงสุดและช่วยให้เกิดผลกระทบที่เหลือเชื่อที่

พันธมิตรของเราบรรลุในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

ประการแรก การเล่นเกมกระดานอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความเครียด เนื่องจากการตอบสนองการต่อสู้หรือหนีมีการควบคุมอย่างปลอดภัยภายในโครงสร้างที่ซับซ้อนของเกมประเภทการแข่งขัน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญที่นี่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นกระบวนการ บางครั้งเป็นกระบวนการที่ช้า และสถานที่แรกที่อาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายในครอบครัว น่าเสียดายที่ความเครียดและความโกรธกำลังทำลายครอบครัวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวในกิจกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อองค์กรพัฒนาอาจมีผลกระทบอย่างมากนอกจากนี้ บุคคลอาจมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดขณะเล่นเกมกระดาน และผู้เล่นมักจะมีโอกาสรวบรวมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานกับผู้อื่น ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในโลกผ่านเทคโนโลยีใหม่ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและสังคมที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” จิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักกันดี แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในขณะออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์